Spletna stran

www.vinodirekt.si 

Projekt Vino in Olje spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne prakse oziroma rešitve v kmetijstvu ter trženju lokalnih ekoloških živil, z glavnim namenom krepitve konkurenčnosti kmetijstva, dodajanja vrednosti lokalnim kmetijskih pridelkom  ter varovanja okolja in narave.

Projekt  prinaša mnoge pozitivne učinke oz. vplive na območje, zlasti: večja konkurenčnost kmetijstva, krepitev znanj, okoljske ozaveščenosti in sodelovanja med kmeti, lastniki oljarn in ostalimi deležniki v kmetijstvu, razvoj socialnega podjetništva, kratkih verig prodaje, in ekološkega kmetijstva, manjše onesnaževanje okolja in narave ter ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu ter krepitev povezovanja oz. izmenjave med podeželjem in urbanimi deli območja in možnosti za nova delovna mesta v kmetijstvu in agropodjetništvu.

Glavni cilji projekta so spodbujanje inovacij v kmetijstvu: portal uvaja in spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne tehnologije ter socialne inovacije v kmetijstvo in trženje lokalnih pridelkov. Dodajanje vrednosti lokalnim kmetijskim pridelkom in dvig lokalne samooskrbe: portal  povečuje prepoznavnost in prisotnost lokalnih živil na trgu. Spodbujanje povezovanja akterjev in socialnega podjetništva: portal ustvarja pogoje za krepitev povezovanja lokalnih proizvajalcev, zlasti pridelovalcev vina in olja. Ohranjanje narave in okolja ter biodiverzitete v kmetijstvu: portal uvaja tehnologijo za namene skupne uporabe.

Projekt vinodirekt je v dokončanju prve faze, kar pomeni, da sta stran in trgovina dokončani in v fazi testiranja.

Za več informacij in predstavitev projekta si lahko pogledate na strani www.vinodirekt.si ali nas kontaktirate na 070 866 466

S spoštovanjem, Aleš G.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja