Projekt Vino in Olje je v drugi oziroma zaključni fazi operacije. Projekt spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne prakse oziroma rešitve v kmetijstvu ter trženju lokalnih živil. V ta namen je bila izdelana spletna platforma Vino in olje, katera domačim vinarjem in oljkarjem omogoča boljšo in takojšnjo prepoznavnost na trgu ter neposredno prodajo odjemalcem.

Posamezni ponudnik je na spletni platformi Vino in olje predstavljen s svojim logotipom ter svojimi paradnimi produkti. Vsak ponudnik na platformi samostojno upravlja s svojo spletno stranjo in spletno trgovino. Spletna platforma Vino in olje združuje in približa lokalne izdelovalce vina in olja končnemu potrošniku, ki za nakup ne potrebujejo posrednikov oz. drugih trgovcev. Na platformi potrošniki kupijo produkte neposredno od proizvajalca. Pridelovalci oziroma ponudniki na tak način lahko hitreje, bolje in ceneje ponujajo svoje produkte oziroma storitve ter se lahko bolje posvetijo svoji dejavnosti in pridelavi vina oziroma olja.

Operacija spodbuja podjetništvo in inovativnost v kmetijstvu ter pripomore k razvoju izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo, ki zagotavljajo višji donos pridelovalcem.

Operacija Vino in Olje razvija inovativne, vrhunske ter celovite ponudbe lokalnih storitev in proizvodov. Z vzpostavitvijo spletne platforme slovenske Istre operacija omogoča izkoriščanje endogenih potencialov ter razvoj gastronomsko – kulinaričnih doživetij, dviguje privlačnost območja, prepoznavnost lokalnih izdelkov, omogočila razvoj novih izdelkov višjega cenovnega razreda, kot je istrsko vino in olje. Z izvajanjem in  promoviranjem ekološke pridelave v kmetijstvu in trajnostne rabe naravnih danosti spodbuja širitev glavnih in dopolnilnih dejavnosti še posebej za mlade in obstoječe pridelovalce tako v notranjosti, kot na obali. S povezovanjem vseh lokalnih ponudnikov preko spletne platforme dobimo celovito ponudbo vinarskih in drugih pridelkov za skupen nastop in promocijo podeželja v urbanih središčih. Gre za skupno koriščenje Know-Howa, trženje in upravljanje s kmetijsko dejavnostjo na obali.

Do zaključka operacije bo na področju slovenske Istre na spletno platformo Vino in olje vključenih vsaj 20 vinarjev oziroma oljkarjev, toda tu se naše poslanstvo šele začenja. Operacija prestavlja samo začetek zgodbe s sloganom »Brez posrednikov, Brez dodatnih stroškov, Brez zapletov, Samo dobro vino in olje.«

Spletna stran www.vinodirekt.si

Vinodirekt strankam ponuja nov način nakupa vrhunskih vin in olja direktno iz kleti po najboljših cenah.

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja