Smo tik pred odprtjem portala Vinodirekt

2. obveščanje javnosti o poteku izvajanja aktivnosti projekta

Spletni portal Vinodirekt je tik pred odprtjem.

 • imamo logo in slogan
 • spletna stran je oblikovana in objavljena
 • spletna trgovina že deluje in je v fazi testiranja
 • obiščite naš Facebook profil
 • obiščite naš Instagram profil

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

Predstavitev operacije Vino in Olje

Zainteresirano javnost vabimo na predstavitev operacije Vino in Olje, ki bo potekalo dne, 14.3.2023 na naslovu Benčičeva ulica 12, Koper.
Začetek predstavitve bo ob 13.uri in bo trajalo do predvidoma 14.30 ure. Za morebitne dodatne informacije pokličite na 070 866 466!
Vabljeni!

Operacija Vino in Olje

1. obveščanje javnosti o poteku izvajanja aktivnosti projekta

Naziv operacije

Vino in Olje

Akronim operacije

Vino in Olje

Vodilni partner:

FIRM d.o.o., Cesta v Mestni log 055, 1000 Ljubljana

P.E.: Benčičeva ulica 12, 6000 Koper

Partnerji:

/

Vsebinska utemeljitev operacije:

Operacija spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne prakse oziroma rešitve v kmetijstvu ter trženju lokalnih ekoloških živil, z glavnim namenom krepitve konkurenčnosti kmetijstva, dodajanja vrednosti lokalnim kmetijskih pridelkom  ter varovanja okolja in narave.

Operacija prinaša mnoge pozitivne učinke oz. vplive na območje, zlasti: večja konkurenčnost kmetijstva, krepitev znanj, okoljske ozaveščenosti in sodelovanja med kmeti, lastniki oljarn in ostalimi deležniki v kmetijstvu, razvoj socialnega podjetništva, kratkih verig prodaje, in ekološkega kmetijstva, manjše onesnaževanje okolja in narave ter ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu ter krepitev povezovanja oz. izmenjave med podeželjem in urbanimi deli območja in možnosti za nova delovna mesta v kmetijstvu in agropodjetništvu.

Cilji operacije:

Glavni cilji operacije so spodbujanje inovacij v kmetijstvu: operacija uvaja in spodbuja inovativne in okoljsko trajnostne tehnologije ter socialne inovacije v kmetijstvo in trženje lokalnih pridelkov. Dodajanje vrednosti lokalnim kmetijskim pridelkom in dvig lokalne samooskrbe: operacija  povečuje prepoznavnost in prisotnost lokalnih živil na trgu. Spodbujanje povezovanja akterjev in socialnega podjetništva: operacija ustvarja pogoje za krepitev povezovanja lokalnih proizvajalcev, zlasti pridelovalcev vina. Ohranjanje narave in okolja ter biodiverzitete v kmetijstvu: operacija uvaja tehnologijo za namene skupne uporabe.

Rezultati operacije:

V okviru 1. faze operacije smo:

 • najeli primerno strojno opremo
 • obveščali javnost
 • izdelali spletno stran
 • izdelali APP – spletno trgovino za več ponudnikov
 • izdelava celostne grafične podobe
 • ustvarili bomo Socialne profile (FB, Instagram,…)

Prva faza bo zaključena predvidoma 28.03.2023

V okviru 2. faze operacije bomo:

 • najeli primerno strojno opremo
 • obveščali javnost
 • vključili vsaj 20 ponudnikov

Druga faza bo zaključena predvidoma 28.06.2023

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja